Foto 1
Foto 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ślub cywilny: Wymagania, dokumenty, legalizacja

Ceremonia ślubu cywilnego na Bali zgodnie z obowiązującym prawem indonezyjskim, musi zostać poprzedzona ceremonią religijną. Na Bali nie można zawrzeć tylko ślubu cywilnego.
Dla Polaków chcących zawrzeć legalny ślub cywilny na Bali, rozwiązaniem jest ślub cywilny przed urzędnikiem indonezyjskim, poprzedzony ceremonią religijną w obrządku protestanckim. Do takiej ceremonii NIE są wymagane żadne dodatkowe dokumenty (również osoby rozwiedzione mogą zawrzeć związek małżeński). 

W 2017 roku zmieniły się regulacje prawne dotyczące potwierdzania i tłumaczenia dokumentów, niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Możecie nam przekazać realizację poświadczeń i tłumaczeń, zapraszamy do kontaktu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
  -> Dokument Narzeczeni otrzymują, osobno każdy, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie dokumenty te należy potwierdzić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Potem przetłumaczyć na j. indonezyjski (www.wagimin.com) i poświadczyć w Ambasadzie Indonezji w Warszawie. Dokumenty ważne są 3 miesiące.
 2. Skrócony odpis Aktu Urodzenia.
  -> Dokument Narzeczeni otrzymują, osobno każdy, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie dokumenty te należy potwierdzić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Potem przetłumaczyć na j. indonezyjski (www.wagimin.com) i poświadczyć w Ambasadzie Indonezji w Warszawie.
 3. Osoby rozwiedzione, powinni dostarczyć dokument potwierdzający ten status, tj. skrócony Akt Małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa (rozwodzie).
  -> Dokument można otrzymać w USC, ważny jest 3 miesiące.
 4. Kserokopie paszportów Narzeczonych.
 5. Kserokopie paszportów dwóch świadków.
 6. Wypełniony formularz z Urzędu Stanu Cywilnego w Denpasar/Bali (do otrzymania w naszej firmie).
 7. Wspólne zdjęcie Pary Młodej w rozmiarze 4x6 cm - 7 sztuk.

PO ŚLUBIE: Po powrocie do Polski, należy otrzymany na Bali Certyfikat Małżeństwa przetłumaczyć u przysięgłego tłumacza j. angielskiego lub j. indonezyjskiego, następnie przekazać go do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego, w celu umiejscowienia związku małżeńskiego w Polsce.