Foto 1
Foto 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ślub cywilny: Wymagania, dokumenty, legalizacja

WYMAGANIA PRAWNE:

Ceremonia ślubu cywilnego na Bali zgodnie z obowiązującym prawem indonezyjskim, musi zostać poprzedzona ceremonią religijną. Na Bali nie można zawrzeć tylko ślubu cywilnego.

Dla Polaków chcących zawrzeć legalny ślub cywilny na Bali, rozwiązaniem jest ślub cywilny przed urzędnikiem indonezyjskim, poprzedzony ceremonią religijną w obrządku protestanckim. Do takiej ceremonii NIE są wymagane żadne DODATKOWE DOKUMENTY i zaświadczenia (również osoby rozwiedzione mogą zawrzeć związek małżeński). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Zaświadczenie Pani i Pana Młodego z odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego o zdolności prawnej do zawarcia ślubu za granicą.
    Taki dokument można otrzymać w USC w Polsce, następnie przetłumaczyć na j. indonezyjski i poświadczyć go w Ambasadzie Indonezji w Warszawie  - dokument ważny jest 3 miesiące;
  2. Skrócony odpis aktu urodzenia Pary Młodej (z USC w Polsce, następnie przetłumaczyć na j. indonezyjski);
  3. Osoby rozwiedzione i wdowy/wdowcy, powinni dostarczyć dokument potwierdzający ten status, tj. skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (przetłumaczony na j. indonezyjski i poświadczony w Ambasadzie Indonezji) - dokument ważny jest 3 miesiące;
  4. Kserokopie paszportów Pary Młodej;
  5. Kserokopie paszportów dwóch świadków;
  6. Wypełniony formularz z Urzędu Stanu Cywilnego w Denpasar/Bali (do otrzymania w naszej firmie);
  7. Wspólne zdjęcie Pary Młodej w rozmiarze 4x6 cm - 7 sztuk.

Tłumaczenie i poświadczenie dokumentów nr 1 i 2 (dla osób rozwiedzionych również nr 3) należy wykonać w Ambasadzie Republiki Indonezji w Polsce. Po szczegóły zapraszam do kontaktu.

PO ŚLUBIE: Po powrocie do Polski, tłumaczycie certyfikat małżeństwa u przysięgłego tłumacza j. angielskiego, następnie przekazujecie certyfikat do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego, w celu umiejscowienia związku małżeńskiego.