Foto 1
Foto 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ślub kościelny: Wymagania, dokumenty, legalizacja

WYMAGANIA PRAWNE:

Ślub kościelny na Bali może odbyć się tylko w Kościele katolickim, zgodnie z rozporządzeniem Papieża Benedykta XVI. Ślub kościelny nie może odbyć się w żadnym innym miejscu na wyspie.

W przypadku Par Młodych, które chcą powiązać zawarcie ślubu kościelnego ze ślubem cywilnym informujemy, że taka ceremonia może odbyć się również w kościele. Wówczas zaraz po ślubie kościelnym Para Młodych w obecności urzędnika Stanu Cywilnego, podpisuje certyfikat małżeństwa, wystawiony przez USC w Denpasar/Bali.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa, stwierdzające, ze dana osoba nie była nigdy w związku małżeńskim i wolno jej go zawrzeć w Kościele katolickim - wywiad z Parą Młodych (z kościoła);
  2. Świadectwo chrztu Pary Młodej (z kościoła);
  3. Zezwolenie z kościoła na ślub za granicą z podaniem nazw i adresów obu kościołów (z kościoła);
  4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  5. Kserokopie paszportów Pary Młodej;
  6. Kserokopie paszportów dwóch świadków;
  7. Wspólne zdjęcie Pary Młodej w rozmiarze 4x6 cm - 7 sztuk.

W przypadku, gdy po ślubie kościelnym odbędzie się ślub cywilny, wymagane dokumenty do ślubu cywilnego - sprawdź tutaj.

PO ŚLUBIE: W przypadku ślubu kościelnego - dokument otrzymany w kościele, po powrocie do Polski powinien zostać przekazany przez Parę Młodych administracji kościelnej we właściwej parafii.

Jeżeli oprócz ślubu kościelnego, odbywa się również ślub cywilny, wówczas po powrocie do Polski, tłumaczycie certyfikat małżeństwa u tłumacza przysięgłego j. angielskiego, następnie zanosicie go do odpowiedniego do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego.